1.

بررسی یادگیری حرکتی پس از آسیب یکطرفه مغز

دکتر حسن عشایری؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ پونه مختاری

2.

رفتار ورودی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دکتر ابوالفضل فراهانی

3.

تاثیر تماشاگران بر یادگیری تکالیف حرکتی ظریف و زمخت

دکتر فضل ا.. باقر زاده؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر حسین بنی فاطمه؛ محمدتقی اقدسی

4.

بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عوامل خطر ساز قلبی عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مهوش نور بخش

5.

تاثیر تمرین تناوبی زیر بیشینه شنای کرال سینه در شرایط هایپوکسی روی آنزیم های CPK و LDH خون ، ظرفیت هوازی و رکورد مردان جوان

محمدعلی سمواتی شریف؛ دکتر حجت الله نیکبخت؛ دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر نادر فرهپور

6.

مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دارای معلم تربیت بدنی بامدارس فاقد معلم تربیت بدنی

دکتر عباسعلی گائینی؛ رسول حمایت طلب

7.

بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی

مهرزاد حمیدی؛ دکتر محمد کشتی دار

8.

بررسی تاثیر ارائه بازخوردهای آگاهی از اجرا، آگاهی از نتیجه و ...

دکتر محمد احسانی؛ محبوبه ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب