1.

بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه

صفحه 1-15
فرزاد جلیلیان؛ محمدتقی توحیدی؛ شهلا باقری متین؛ مژگان ویسی

2.

بررسی پویایی جمعیت Orius laevigatus روی لوبیاسبز و گل جعفری به عنوان گیاهان حامل در کاشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای

صفحه 16-28
مونا کردستانی؛ کامران مهدیان؛ ولی اله بنی عامری؛ عزیز شیخی گرجان

3.

پاسخ سیستم ایمنی غیرسلولی لاروهای بید آرد، Ephestia kuehniella به باکتری Bacillus thuringiensis و قارچ Beauveria bassiana

صفحه 29-35
شیوا حراجی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ آیدا خرم نژاد؛ وحید حسینی نوه

4.

واکنش‌تابعی زنبورهای Trissolcus agriope و Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) روی تخم‌های سرمادیده‌ی سن سبز پسته Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae)

صفحه 36-45
فرزانه فروزان؛ محمدامین جلالی؛ مهدی ضیاءالدینی دشتخاکی

5.

بررسی اثر برخی عوامل زنده و غیر زنده القا کننده مقاومت بر فعالیت آنزیمی و فاکتورهای رشدی لوبیا در حضور ویروس موزاییک زرد لوبیا

صفحه 46-60
محمد زارعی؛ احمد حسینی؛ روح اله صابری

6.

کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی

صفحه 61-73
ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

7.

تاثیر جمعیت‌های مختلف برخی عوامل پروبیوتیک بر آنزیم‌های دخیل در مقاومت، جذب عناصر کم مصرف و میزان کلروفیل و کارتنوئید در پسته

صفحه 75-91
نجمه حاج عبدالهی؛ روح اله صابری؛ پژمان خدایگان؛ محمد مرادی؛ کبری مسلم خانی

8.

استفاده از پسماندهای ارزان قیمت جهت تکثیر باکتری Paenibacillus polymyxa سویه N179

صفحه 93-101
وحید فلاح زاده ممقانی؛ سیما دلخواه نیا؛ اکبر شیرزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب