1.

مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در زاگرس چین خورده

عبدالامیر کرم؛ فرج ا... محمودی

2.

تعیین تقویم مناسب کشت گندم دیم در استان ایلام با استفاده از شاخص شروع بارندگی

حسین محمدی

3.

مکان‌یابی‌ شهر صنعتی‌‌ و اثرات‌ زیست محیطی آن‌ بر‌ شهر اراک‌

احمد زنگانه؛ محمد سلیمانی

4.

مطالعة توزیع زمانی و مکانی یخبندان و لغزندگی در جاده های هراز و فیروزکوه با استفاده از تکنیکGIS

قاسم عزیزی؛ مجید حبیبی نوخندان

5.

بررسی وضیعت ژئومرفولوژیکی پیچان رود و نقش آن در فرسایش بستر و کناره های رودخانة میناب

احمد نوحه گر؛ مجتبی یمانی

6.

محاسبة آب بارش شو ، میانگین دمای جو و شکست آتمسفری با داده های کاوشگر

محمد مرادی

7.

بررسی تغییرات سیمای طبیعی و کاربری اراضی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از عکس های هوایی و GIS

unknown

8.

تحلیلی بر تعاونی های مرزنشینان و جایگاه ساختاری و عملکردی آن در سیستان و بلوچستان

عیسی ابراهیم زاده؛ فرامرز بریمانی

9.

مکان یابی واحدهای خدمات بازرگانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

10.

صنایع دستی روستائی (قالیبافی) در حاشیه غربی دشت کویر

دکتر مسعود مهدوی؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم

11.

رابطه بین توزیع فشار و تراکم آلاینده ها در تهران

دکتر بهلول علیجانی

12.

تشخیص تغییرات و بیابانزایی با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی داده های ماهواره ای چند طیفی

دکتر سیدکاظم علوی پناه؛ امیر هوشنگ احسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب