1.

ارائه الگوریتمی برای برنامه‌ریزی سفر شخصی گردشگر با در نظرگیری وضعیت ترافیک و پنجره زمانی بازدید مطالعه موردی: شهر شیراز

صفحه 1-17
مسعود خدادادیان؛ علی دیوسالار؛ امید تی تی دژ

2.

اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهر یزد بر مبنای تحلیل امکان‌سنجی توسعه

صفحه 19-35
احسان اصلانی؛ سید کمال الدین شهریاری؛ حسین ذبیحی

3.

اثر تصویر و شخصیت برند شهری و تأثیر آن‌ها بر نگرش و قصد انتخاب مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 37-50
یزدان شیرمحمدی؛ ُسید اسحاق جلالیان؛ سمانه منصوری

4.

ارائه مدل عوامل مقصد محور مؤثر بر گرایش به مقصد و طول مدت اقامت گردشگران مطالعه موردی: شهر مشهد

صفحه 51-69
علی پورنگ؛ ناهید پورنگ؛ سید مرتضی غیور باغبانی

5.

ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر میبد

صفحه 71-84
حسن حکمت نیا

6.

تحلیل مقایسه‌ای گردشگری منطقه‌ای با رویکرد درآمد محور

صفحه 85-96
سمیرا متقی

7.

بررسی تاثیر پیچیدگی برند مکان بر توصیه آن به دیگران مطالعه موردی: شهر کرمان

صفحه 97-112
محمدمهدی پورسعید؛ محبوبه برزگرپور

8.

تأثیر کیفیت رفتار جامعه میزبان بر رضایت و وفاداری گردشگران مطالعه موردی: مجتمع تفریحی بام سبز شهر لاهیجان

صفحه 113-126
اسماعیل نصیری هنده خاله

9.

ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان

صفحه 127-141
زهرا دشت لعلی؛ منصوره علیقلی؛ سید کامران نوربخش

10.

تحلیلی بر اثرات مؤلفه تجارب به‌یادماندنی در پایداری و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل

صفحه 143-155
عباس مینایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ رسول قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب