ﭘﺮواز, راﻋﺪ, ﺣﮑﯿﻢ, ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی, ﻓﺮوﮔﺬار, ﺣﺎﻣﺪ, آب ﭘﺮده, ﻧﺼﺮت اﷲ. (1396). رتبه بندی و شناسائی عوامل مؤثر بر رفتارهای مدنی- سازمانی با استفاده از روش TOPSIS. , 8(1), 95-108. doi: 10.22059/japr.2017.70940
راﻋﺪ ﭘﺮواز; ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺣﮑﯿﻢ; ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮوﮔﺬار; ﻧﺼﺮت اﷲ آب ﭘﺮده. "رتبه بندی و شناسائی عوامل مؤثر بر رفتارهای مدنی- سازمانی با استفاده از روش TOPSIS". , 8, 1, 1396, 95-108. doi: 10.22059/japr.2017.70940
ﭘﺮواز, راﻋﺪ, ﺣﮑﯿﻢ, ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی, ﻓﺮوﮔﺬار, ﺣﺎﻣﺪ, آب ﭘﺮده, ﻧﺼﺮت اﷲ. (1396). 'رتبه بندی و شناسائی عوامل مؤثر بر رفتارهای مدنی- سازمانی با استفاده از روش TOPSIS', , 8(1), pp. 95-108. doi: 10.22059/japr.2017.70940
ﭘﺮواز, راﻋﺪ, ﺣﮑﯿﻢ, ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی, ﻓﺮوﮔﺬار, ﺣﺎﻣﺪ, آب ﭘﺮده, ﻧﺼﺮت اﷲ. رتبه بندی و شناسائی عوامل مؤثر بر رفتارهای مدنی- سازمانی با استفاده از روش TOPSIS. , 1396; 8(1): 95-108. doi: 10.22059/japr.2017.70940


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.