سیدی, اعظم, قاسم نژاد, محمود, حمیداوغلی, یوسف. (1396). تأثیر کمپوست پسماند جامد کارخانۀ روغن‌کشی زیتون بر درصد و کیفیت روغن‌زیتون رقم‌های ’زردʻ و ’روغنیʻ در منطقۀ منجیل. , 48(3), 645-653. doi: 10.22059/ijhs.2017.203028.976
اعظم سیدی; محمود قاسم نژاد; یوسف حمیداوغلی. "تأثیر کمپوست پسماند جامد کارخانۀ روغن‌کشی زیتون بر درصد و کیفیت روغن‌زیتون رقم‌های ’زردʻ و ’روغنیʻ در منطقۀ منجیل". , 48, 3, 1396, 645-653. doi: 10.22059/ijhs.2017.203028.976
سیدی, اعظم, قاسم نژاد, محمود, حمیداوغلی, یوسف. (1396). 'تأثیر کمپوست پسماند جامد کارخانۀ روغن‌کشی زیتون بر درصد و کیفیت روغن‌زیتون رقم‌های ’زردʻ و ’روغنیʻ در منطقۀ منجیل', , 48(3), pp. 645-653. doi: 10.22059/ijhs.2017.203028.976
سیدی, اعظم, قاسم نژاد, محمود, حمیداوغلی, یوسف. تأثیر کمپوست پسماند جامد کارخانۀ روغن‌کشی زیتون بر درصد و کیفیت روغن‌زیتون رقم‌های ’زردʻ و ’روغنیʻ در منطقۀ منجیل. , 1396; 48(3): 645-653. doi: 10.22059/ijhs.2017.203028.976


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب