دیانتی تیلکی, قاسمعلی, محمدشریفی, علی, علوی, سید جلیل. (1394). مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF (مطالعة موردی: مراتع حوضة آبخیز گلندرود). , 68(2), 269-285. doi: 10.22059/jrwm.2015.54930
قاسمعلی دیانتی تیلکی; علی محمدشریفی; سید جلیل علوی. "مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF (مطالعة موردی: مراتع حوضة آبخیز گلندرود)". , 68, 2, 1394, 269-285. doi: 10.22059/jrwm.2015.54930
دیانتی تیلکی, قاسمعلی, محمدشریفی, علی, علوی, سید جلیل. (1394). 'مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF (مطالعة موردی: مراتع حوضة آبخیز گلندرود)', , 68(2), pp. 269-285. doi: 10.22059/jrwm.2015.54930
دیانتی تیلکی, قاسمعلی, محمدشریفی, علی, علوی, سید جلیل. مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF (مطالعة موردی: مراتع حوضة آبخیز گلندرود). , 1394; 68(2): 269-285. doi: 10.22059/jrwm.2015.54930


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب