1.

تعیین مناسب‌ترین فضای رنگی به منظور تعیین تنش آبی در گیاهان گلخانه‌ای به صورت هوشمند (مطالعه موردی: حُسنِ‌یوسف)

دوره 48، شماره 4، دی 1396، صفحه 407-418
مریم نداف زاده؛ سامان آبدانان مهدی زاده

2.

شناسایی عوامل قارچی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه‌فرنگی در استان هرمزگان

دوره 54، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 207-225
پدرام رحیمی پور؛ امیررضا امیرمیجانی؛ آزاده گودرزی

3.

شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه مرودشت

دوره 44، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 71-80
جهانشیر امینی؛ مرضیه کاظمی؛ جعفر عبداله زاده؛ مصطفی درویش نیا

4.

طراحی و توسعه سامانه کنترل هوشمند تعیین آب مورد نیاز گیاهان گلخانه‌ای با کمک بینایی ماشین (مورد مطالعه: گیاه حُسنِ‌یوسف)

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 285-297
مریم نداف زاده؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدامین آسودار؛ محمدرضا صالحی سلمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب