1.

امکان‌سنجی وقف حقوق معنوی

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 731-758
محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی

2.

پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 717-732
سید محمد هادی قبولی درافشان

3.

تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 189-208
محسن اسماعیلی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسین حیدری منور

4.

حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

دوره 10، شماره 2، آبان 1392، صفحه 349-380
سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

5.

حقوق فکری از منظر فقه

دوره 39، شماره 3، آبان 1385
عبدالله امیدی فرد

6.

حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

دوره 14، شماره 2، مهر 1396، صفحه 217-239
سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

7.

موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال

دوره 1، شماره 4، مهر 1382
دکتر عباس منصور آبادی

8.

نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی»

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 763-798
محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب