1.

اولویت‏ بندی زیرحوضه ‏ها از نظر سیل‏ خیزی با استفاده از مدل HEC-HMS در بالادست رودخانۀ خشک شیراز

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-57
زهرا نصیری؛ علی طالبی

2.

اولویت‏بندی زیرحوضه‌های مناسب بهره‌برداری جنگل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعة موردی: جنگل خیرود)

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 405-418
مریم مرادنژادی؛ مقداد جورغلامی؛ آرش ملکیان

3.

برآورد و مقایسه حداکثر سیلاب محتمل ورودی به سد لتیان با استفاده از تئوری بیزین و مدل HEC-HMS

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 234-248
احمد آغشلوئی؛ مجتبی شوریان؛ امیر علیزاده فرد

4.

بررسی شدت سیل‌خیزی زیرحوضه های کارون و عوامل مؤثر بر آن در شبیه سازی مدیریت یکپارچه و نیمه‌توزیعی سیلاب

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-12
فاطمه کاراندیش؛ کیومرث ابراهیمی؛ جهانگیر پرهمت

5.

بررسی کارایی مدل هیدرولوژیک HEC- HMS در شبیه‏ سازی هیدروگراف سیلاب حوضه‏ های آبخیز جنگلی (مطالعة موردی: جنگل خیرود)

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 625-639
مریم مرادنژادی؛ مقداد جورغلامی؛ آرش ملکیان

6.

تحلیل عدم‌قطعیت پارامترها در برآورد حداکثر سیلاب محتمل در حوضه سد بختیاری با روش مونت کارلو

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 855-871
حسین فتحیان؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی

7.

شبیه‌سازی پیوسته فرآیند بارش- رواناب با بکارگیری مدل تلفات SMA در حوضه ابوالعباس با استفاده از مدل HEC-HMS

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 317-327
اعلا منیشداوی؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان

8.

مقایسۀ خصوصیات واکنشی و بیلان حجمی آب در سه روش هیدروگراف واحد (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز ونک)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 373-385
سمیرا بیاتی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ خدایار عبدالهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب