1.

بررسی کمی ویژگی‌های هندسی خلل و فرج خاک با استفاده از روش رنگ آمیزی فلورسنت

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 195-206
احمد حیدری؛ آیدا بخشی خرمدره؛ محمدحسین محمدی

2.

تحلیل آنالیز پایداری جابجایی سیال ویسکوز قابل امتزاج در محیط متخلخل

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 2011، صفحه 29-36
محمدرضا شاه نظری؛ حسین شکوهمند

3.

تحلیل نیمرخ طولی سطح آب درون مصالح سنگریزه‌ای با استفاده از تئوری جریان متغیر تدریجی با درنظرگرفتن نیروی درگ

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 403-415
محمد گودرزی؛ جلال بازرگان؛ سیدمحمد شعاعی

4.

تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله

دوره 31، شماره 1، آذر 1377
اسدا... نورزاد؛ مهدی دهقانیان

5.

توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383
بهروز گتمیری؛ احسان جباری

6.

مدل‌سازی دینامیک سیال در یک خشک‌کن جریان متقاطع شلتوک با دو ورودی بهینه هوای کنارگذر و میان‌گذر

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-128
امید رضا روستاپور؛ امید عظیمی؛ حمید رضا گازر

7.

مدل‌سازی سه‌بعدی جریان زیر‌سطحی و ارزیابی روش‌های تحلیلی جریان در زهکش‌های سنگریز

دوره 50، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 665-674
اسحاق انصاری؛ محسن مسعودیان؛ محمد صدقی اصل

8.

مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور

9.

مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان و پایداری شیب پایین‏دست در بندهای سنگریز

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 161-170
فرزانه قادری نسب گروهی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمدهادی داودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب