1.

اصلاح مدل نسل سوم طیفی موج WAVEWATCH-III جهت کاربرد در مناطق نزدیک ساحل

دوره 44، شماره 2، تیر 1389
پیمان بدیعی؛ سید مصطفی سیادت موسوی

2.

بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در حوضچه آرامش با بستر متحرک بالادست صفحه مشبک

دوره 50، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 2113-2123
رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ عمر مینایی

3.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه و ابعاد بلوک‌های میانی حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین‌دست شوت صاف و پلکانی

دوره 53، شماره 4، تیر 1401، صفحه 733-746
رسول دانشفراز؛ امیر قادری؛ شهرام رجبی

4.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر واگرایی و بستر زبر شده با شن بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 50، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 885-896
رسول دانشفراز؛ مهدی ماجدی اصل؛ رضا میرزایی

5.

بررسی آزمایشگاهی عملکرد شیب‌شکن مایل گابیونی مجهز به صفحه مشبک افقی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-93
رسول دانشفراز؛ مهدی ماجدی اصل؛ محمد باقرزاده

6.

بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک افقی در استهلاک انرژی شیب‌شکن‌های مایل

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 441-453
رسول دانشفراز؛ مهدی ماجدی اصل؛ علی بازیار

7.

بررسی آزمایشگاهی کاربرد تیر پیوند قائم در بهبود عملکرد لرزه ای ساختما‌‌ن‌های ‌فولادی

دوره 44، شماره 3، مهر 1389
سید مهدی زهرائی؛ یاسر ماهروزاده

8.

بررسی آزمایشگاهی و عددی استهلاک انرژی در سرریزهای کلید پیانویی با شیب پایین دست پلکانی و بافل

دوره 51، شماره 10، دی 1399، صفحه 2431-2442
سیدمهدی نقیب زاده؛ محمد حیدرنژاد؛ علیرضا مسجدی؛ امین بردبار

9.

تاثیر اصلاح فرم هندسی پله‌های سرریز پلکانی بر پارامتر‌های هیدرولیکی و استهلاک انرژی جریان

دوره 53، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1035-1055
امیر قادری؛ سعید عباسی

10.

شبیه‌سازی عددی استهلاک انرژی در مواجهه با انقباض هلالی‌شکل مسیر جریان

دوره 52، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1299-1314
رسول دانشفراز؛ احسان امین وش؛ حمیدرضا عباس زاده

11.

مدل‌سازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-275
فرانک مبارک؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ مهدی زینی وندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب