1.

بررسی تولیدمثل و تعیین رژیم غذایی سیاه‌ماهی (Güldenstädt, 1773) Capoeta capoeta در دریاچة سد سنگ سیاه دهگلان، استان کردستان

دوره 76، شماره 4، دی 1402، صفحه 539-551
فریدون فیضی؛ حبیب الله محمدی؛ وحید زادمجبد؛ ادریس قادری؛ روناک زارعی؛ مهدی برمر؛ شهناز فتحی

2.

بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سیاه‌ماهی (Capoeta gracilis, Keyserling 1861) در رودخانة طالقان

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 409-419
مظاهر زمانی فرادنبه؛ سهیل ایگدری؛ نرگس زارعی

3.

بررسی فعالیت کولین استرازی بافت‌های سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis, Keyserling, 1861) در حوضة گرگان‌رود به‌منزلة شاخصی زیستی در پایش محیط زیست

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 565-583
نیما شیری؛ علیرضا میرواقفی؛ خلیل طالبی جهرمی؛ غلامرضا رفیعی

4.

مقایسه برخی شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی دو گونه سیاه‌ماهی Capoeta trutta و Capoeta damascina دریاچه سد قشلاق سنندج

دوره 65، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 135-151
برزان بهرامی کمانگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب