1.

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1383
دکترمنوچهرتوسلى نائینى

2.

بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین‌الملل بشر

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 941-959
غلامعلی قاسمی

3.

پدیدۀ معاهده‌گزینی و حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 951-971
سید مصطفی میرمحمدی؛ مهران خمیسی زاده

4.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 435-462
مهدی امینی؛ زهرا امینی

5.

تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 225-240
ولی رستمی؛ میثم موسی پور

6.

تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 413-429
منوچهر توسلی نائینی؛ عبدالواحد افضلی

7.

تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 659-675
رضا مقصودی؛ حسین داودی

8.

تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 113-138
رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی

9.

حق بر تابعیت؛ از حقوق بین‌الملل خصوصی تا حقوق بشر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 129-150
مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی

10.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1109-1125
سیدباقر میرعباسی؛ حمیدرضا سیاوش پور

11.

حمایت کیفری از اتباع : جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر علی خالقی

12.

ریشه های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان: از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 343-360
اسدالله یاوری؛ زهرا اژئر

13.

سلـب تابـعیت از نگاه حقوق اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 277-295
مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی

14.

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بحرین

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 357-375
امیر مقامی

15.

صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 325-341
رضا مقصودی

16.

نقد و بررسی تحولات قانون ایران درخصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی (از قانون مدنی 1307 تا قانون 1398)

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-151
غلامعلی قاسمی؛ محمد بافهمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب