1.

ارائه مدلی تجربی از شرایط برسازندۀ کنش جمعی محله ای

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 799-826
سحر طالبی؛ خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی

2.

بوردیو، قدرت نمادین، خشونت نمادین، زبان، سرمایه، میدان

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 295-314
سید امیر نیاکوئی

3.

پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 581-597
قاسم ایزانلو؛ علی چشمی؛ رحیم پیلوار؛ مهدی خداپرست مشهدی

4.

کارزار زنان برای بسیج منابع در جنبش مشروطه خواهانة تأسیس بانک ملی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 171-186
سمیه سادات شفیعی

5.

کنشگری اجتماعی

دوره 3، شماره 17، تیر 1400، صفحه 9-17
فاطمه سادات موسوی

6.

نسخه کامل نوشته‌ها

دوره 3، شماره 17، تیر 1400
سید امیر حسین ناظمی؛ نوید قربانی؛ فاطمه سادات موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب