1.

جامعۀ بین المللی و عدالت کیفری جهانی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 315-339
سید قاسم زمانی؛ هاله حسینی اکبرنژاد

2.

جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین‌المللی با نگاهی به پروندۀ المهدی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-132
سید مهدی سیدزاده ثانی؛ زهرا فرهادی آلاشتی

3.

رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در گزینش پرونده‌های ارجاعی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 351-367
سهیلا کوشا؛ اسماعیل طهمورثی؛ فاطمه سوهانیان

4.

عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 159-176
علی خالقی؛ امیرمسعود مظاهری

5.

قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولت‌ها: ارزیابی مادۀ 27 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قضیۀ سودان

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1309-1327
مهدی عبدالمالکی؛ مسعود راعی دهقی؛ امیر محمودی؛ علیرضا آرش پور

6.

مطالعه تطبیقی مشارکت بزه دیدگان در محاکم کیفری بین المللی اختصاصی با دیوان کیفری بین المللی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 773-792
محسن لعل علیزاده

7.

نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-201
سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی

8.

 نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری    

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-93
محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

9.

نقدی بر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولت‌های عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بین‌المللی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 793-807
جواد صالحی

10.

نقش دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه (جنگ22 روزه)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 295-312
اسماعیل رجبی

11.

نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین‌المللی نزد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-38
سیدابراهیم حسینی؛ سید قاسم زمانی

12.

وضعیت اوگاندا پیش‌روی دیوان کیفری بین‌المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 757-775
جواد صالحی؛ حسین آقایی جنت مکانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.