1.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 693-714
سعید ابراهیمی

2.

بررسی تطبیقی الزام به فرار مدافع از موقعیت دفاع مشروع در حقوق کامن‌لا و فقه امامیه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-98
صابر حمزه جواران؛ امان الله علیمرادی؛ حمید دلیر

3.

بررسی فقهی و حقوقی «اثر اکراه در عقد بیع»

دوره 66، شماره 0، دی 1378
علی اکبر فرحزادی

4.

تاثیر اضطرار در مسئولیت دینی

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

5.

تقیه تاریخچه و احکام آن در اسلام

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
یدالله نصیریان

6.

حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

دوره 5، شماره 12، خرداد 1387، صفحه 29-50
فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حمیدرضا ابوئی

7.

حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 413-437
علی محمد حکیمیان

8.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
علی علی آبادی

9.

مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1399، صفحه 301-326
منصور امینی؛ اکبر اصانلو

10.

وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق

دوره 18، شماره 4، دی 1401، صفحه 975-1000
ابراهیم مطهری فر؛ محمود قیوم زاده؛ محمدرسول آهنگران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب