1.

تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 15-33
گلاله حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ فرشاد تجاری

2.

شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 521-546
ستاتیرا روحانیان برفجانی؛ لقمان کشاورز؛ لیلا محمدی

3.

طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 195-217
فریدون منافی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد پورکیانی؛ صلاح دستوم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب