1.

اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 279-296
سید حسام الدین لسانی

2.

الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1307-1329
کیامرث جهانگیر؛ ولی رستمی؛ بهاالدین تاری

3.

ضرورت و راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در ارزیابی تأثیرات قانون در ایران

دوره 54، شماره 2، تیر 1403، صفحه 797-819
احمد مرکزمالمیری

4.

نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری

دوره 50، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 415-438
سهام صداقتی؛ حسن عالی پور؛ کریم صالحی؛ مهدی دهشیری

5.

نگرشی انتقادی به چالش‌های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 153-169
حمید قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب