1.

ایهام آفرینی ناصر بخارایی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 167-187
محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی

2.

ایهام تناسب در محور عمودی متن (با نگاهی به سیر تحوّل ایهام در کتب بلاغی پارسی)

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 19-38
یاسر دالوند؛ سیروس شمیسا

3.

ایهام موسیقایی در مثنوی«نُه سپهر» امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-7
امیدوار عالی محمودی

4.

بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-56
احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیّده سودابه رضازاده بایی

5.

نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 115-134
امیر چناری

6.

هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 191-208
دکتر علی محمّد گیتی فروز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب