1.

افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی (تاملی نظری)

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
محمود غفوری؛ یحیی کمالی

2.

بررسی تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی کاربرد یک الگوی جامعه شناختی

دوره 13، شماره 13، تیر 1378
علیرضا دهقان

3.

بررسی روابط سازمان پرورش افکار و کمیسیون رادیو (1320-1317ش)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 193-212
محمدمهدی مرادی خلج؛ خلیل حقیقی

4.

تأثیر افکار عمومی در نظارت سیاسی بر دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402
ندا رستگاران؛ عبدالحمید فرزانه؛ روح الله رحیمی

5.

تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات‌های شدید بدنی)

دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 513-541
محسن نورپور؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی

6.

رابطه ویژه آمریکا و اسراییل: پژوهشی در باره پیشینه، ماهیت و گسترۀ این رابطه

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 243-269
فرهاد عطایی؛ زهرا عالی

7.

ساز و کارهای کنترل قدرت (مبانی و عملکرد ها )

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
کیامرث جهانگیر

8.

سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 147-165
عباس مصلی نژاد

9.

مبانی نظری تعهدات طبیعی

دوره 62، شماره 0، دی 1382
دکتر ناهید جوان مردی

10.

نقش دین و ارزش های دینی در جلب افکار عمومی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 99-115
پریسا امیری فرد

11.

نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطرۀ آبی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 367-381
هادی البرزی دعوتی؛ عبدالشریف ولدبیگی؛ مریم سمردپی

12.

نقش رهبران سیاسی اجتماعی در تعدیل سطح کیفرگرایی عمومی؛ مطالعۀ موردی کیفر مرگ

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 185-207
سید منصور میرسعیدی؛ حسین محمد کوره پزسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب