1.

افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی (تاملی نظری)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389
محمود غفوری؛ یحیی کمالی

2.

بررسی تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی کاربرد یک الگوی جامعه شناختی

دوره 13، شماره 13، تابستان 1378
علیرضا دهقان

3.

بررسی روابط سازمان پرورش افکار و کمیسیون رادیو (1320-1317ش)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 193-212
محمدمهدی مرادی خلج؛ خلیل حقیقی

4.

تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات‌های شدید بدنی)

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 513-541
محسن نورپور؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی

5.

رابطه ویژه آمریکا و اسراییل: پژوهشی در باره پیشینه، ماهیت و گسترۀ این رابطه

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 243-269
فرهاد عطایی؛ زهرا عالی

6.

ساز و کارهای کنترل قدرت (مبانی و عملکرد ها )

دوره 59، شماره 0، بهار 1382
کیامرث جهانگیر

7.

سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-165
عباس مصلی نژاد

8.

مبانی نظری تعهدات طبیعی

دوره 62، شماره 0، زمستان 1382
دکتر ناهید جوان مردی

9.

نقش دین و ارزش های دینی در جلب افکار عمومی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 99-115
پریسا امیری فرد

10.

نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطرۀ آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-381
هادی البرزی دعوتی؛ عبدالشریف ولدبیگی؛ مریم سمردپی

11.

نقش رهبران سیاسی اجتماعی در تعدیل سطح کیفرگرایی عمومی؛ مطالعۀ موردی کیفر مرگ

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-207
سید منصور میرسعیدی؛ حسین محمد کوره پزContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.