1.

التأمل فی الأدبین المهجری وغیر المهجر المعاصر

دوره 7، شماره 13، دی 2011، صفحه 105-130
علی محمد رضایی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ حسن أعظمی خویرد

2.

التشاؤم لدى أبی القاسم الشابی

دوره 9، شماره 1، تیر 2013، صفحه 39-58
سردار أصلانی؛ نرجس گنجی؛ زهراء رجائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب