1.

تعامل فلسفه طبیعی و علم نجوم در هیئت؛ نقد و بررسی کتاب دایره‌های مینایی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 119-127
بنفشه افتخاری

2.

جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 161-174
فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی

3.

رسالة فی الهیئة نوشتۀ اثیرالدین ابهری: متن و تحقیق

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 33-80
زهرا توکل؛ امیرمحمد گمینی

4.

گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، مهر 1392، صفحه 243-290
امیرمحمد گمینی

5.

ماهیت فیزیکی افلاک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 67-108
حنیف قلندری

6.

مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجوم فرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 39-72
حنیف قلندری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب