1.

ارتداد و احکام آن با رویکردی به مبانی آزادی عقیده در اسلام

دوره 39، شماره 1، خرداد 1386
حسنعلی معدنی؛ سیدمحمدرضا امام

2.

استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 7-26
عادل اصغرپور طلوعی؛ رحیم وکیل زاده؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده

3.

باز پژوهش احکام ارتداد از منظر فقه امامیه

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 29-52
علی عسگری

4.

بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام

دوره 56، شماره 0، تیر 1381
دکتر عباس زراعت

5.

بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام

دوره 1، شماره 4، مهر 1382
دکتر محمد ادیبی مهر

6.

پژوهشی در کتابشناسی جنگهای ردّه

دوره 66، شماره 0، دی 1378
احمد پاکتچی

7.

عدالت قرآنی دراندیشه نصر حامد ابوزید

دوره 36، شماره 5، بهمن 1382
علی اکبر علی خانی

8.

لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 505-531
محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی فرد؛ مجید نظریان لنجی؛ محمد اسدی

9.

معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام

دوره 38، شماره 3، تیر 1384
سید محمد محمودی گلپایگانی

10.

نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 483-503
مصطفی صادقی کاشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب