1.

بزهکاری و بزه‌دیدگی بومی‌های اینترنت؛از علتشناسی تا پاسخدهی در پارادایم ترمیمی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-63
محمدعلی حاجی ده آبادی؛ احسان سلیمی

2.

عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-126
خدیجه صادقی موحد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور

3.

قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 171-187
ابوالحسن شاکری؛ حسن خدابخشی پالندی

4.

«مطالعۀ تطبیقی کاربرد آموزه‌های عدالت ترمیمی در مدرسه»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 661-683
سودابه رضوانی؛ روح‌الدین کردعلیوند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.