1.

تجربه زیسته‌ی جوانان در مواجهه با چالش‌های هویتی جامعه‌ی گذار (مطالعه کیفی جوانان 30-20 سال شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-124
خدیجه سفیری؛ سمیه کلانی

2.

تعامل در فیس‌بوک و تاثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان

دوره 9، شماره 2، مهر 1393
مسعود کیانپور؛ صمد عدلی‌پور؛ حکیمه ملک‌احمدی

3.

مطالعه جامعه شناختی هویت مدرن و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 949-973
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی

4.

مطالعۀ جامعه‌شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-312
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی

5.

نسبت هویت و مدرنیته در اندیشه سیاسی- اجتماعی طالبوف تبریزی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 171-187
خلیل اله سردارنیا

6.

نفت، دوگانگی، مقاومت و وابستگی: نتایج دو بررسی در بهرگان و عسلویه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1389
سعید معیدفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب