1.

افول کتاب آرایی و طلیعه پیکرنگاری (نقاشی دوره افشاریه)

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر یعقوب آژند

2.

رقم مسجع: علل و رویکرد مذهبی- اجتماعی آن

دوره 22، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-8
یعقوب آژند

3.

زندگی و آثار علی اشرف

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 29-38
یعقوب آژند

4.

کارستان هنری محمد باقر

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 27-37
یعقوب آژند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب