1.

از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 55-72
بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ مهدی رهبر؛ مصطفی ده پهلوان

2.

از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین (ارزیابی و تحلیل آشفتگی منابع تاریخی اسکندر مقدونی) بخش دوّم

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 65-84
بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ مهدی رهبر؛ مصطفی ده پهلوان

3.

اسکندر تارن و رؤیای جهانی متحد

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 105-126
سید زین العابدین مجیدی؛ روزبه زرین کوب

4.

بسوس یا اردشیر چهارم هخامنشی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-18
روزبه زرین‌کوب؛ نعمت‌اله علی‌محمدی

5.

شکل‌گیری چهرة اسکندر در حافظة تاریخی ایرانیان (مروری بر داراب‌نامة طرسوسی)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 79-91
محمدعلی رنجبر؛ آمنه ابراهیمی

6.

عقل در فلسفۀ ارسطو به روایت اسکندر و فارابی

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 141-164
طاهره کمالی‌زاده

7.

مروری کوتاه بر تاریخ شرق ایران از دوره هخامنشیان تا مرگ اسکندر

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر فرهنگ خادمی ندوشن

8.

معناکاوی نقش مایه درخت کهنسال در نگاره خون دماغ شدن اسکندر و آسائیدن او از هفت اورنگ جامی

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 27-37
مریم رحمتی؛ ایمان زکریایی کرمانی

9.

نگارش سروده‌های زرتشت؛ پیش یا پس از تازش اسکندر؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402
سورنا فیروزی؛ مهسا ویسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب