1.

از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 55-72
بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ مهدی رهبر؛ مصطفی ده پهلوان

2.

از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین (ارزیابی و تحلیل آشفتگی منابع تاریخی اسکندر مقدونی) بخش دوّم

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 65-84
بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ مهدی رهبر؛ مصطفی ده پهلوان

3.

بسوس یا اردشیر چهارم هخامنشی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-18
روزبه زرین‌کوب؛ نعمت‌اله علی‌محمدی

4.

شکل‌گیری چهرة اسکندر در حافظة تاریخی ایرانیان (مروری بر داراب‌نامة طرسوسی)

دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 79-91
محمدعلی رنجبر؛ آمنه ابراهیمی

5.

عقل در فلسفۀ ارسطو به روایت اسکندر و فارابی

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 141-164
طاهره کمالی‌زاده

6.

مروری کوتاه بر تاریخ شرق ایران از دوره هخامنشیان تا مرگ اسکندر

دوره 164، شماره 0، زمستان 1381
دکتر فرهنگ خادمی ندوشن


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.