1.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 693-714
سعید ابراهیمی

2.

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 42، شماره 1، اسفند 1388
ابوالحسن شاکری؛ اسفندیار مرادی کندلاتی

3.

بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 99-115
ابوالحسن شاکری؛ یاسر غلام نژاد

4.

بررسی عوامل مؤثر بر قتل با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و برابری جنسیتی

دوره 59، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 53-80
مرضیه شاکری حسین آباد؛ زهرا نصراللهی

5.

بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-79
محمود مالمیر؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ محمود حاتمی

6.

تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 287-310
نبی‌ اله غلامی؛ شهلا معظمی؛ سکینه سلطانی کوهبنانی

7.

تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور

8.

تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-295
وجیهه السادات پورنجفی ابرقوئی؛ حسن قاسمی مقدم؛ علی تولایی

9.

توسعه و جرم در ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 581-608
منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی

10.

تیپولوژی‌ها‌ی قتل بر‌اساس چند روایت

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 45-68
سهیلا صادقی فصایی

11.

جستاری فقهی پیرامون مجازات شرکت در قتل عمدی

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1163-1182
مجید قورچی بیگی؛ مجتبی صحراگرد دهکردی

12.

درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 443-458
محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمردای؛ حمزه نظرپور

13.

عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 145-160
محمدحسین شعبانی

14.

فراتر از رویکردهای متعارف: قتل به‌مثابه کنش متقابل

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 73-96
سهیلا صادقی فسایی

15.

کاوشی در شیوۀ اجرای مجازات‌های محارب و همسان‌سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 771-800
محمد حسین شاکر اشتیجه؛ حمید روستایی صدرآبادی

16.

مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 107-124
سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی؛ فرزاد پارسا؛ زهرا احمدی

17.

مطالعۀ جامعه‌شناختی قتل: شناسایی ریسک‌فاکتورها

دوره 5، شماره 2، آبان 1393، صفحه 191-218
سهیلا صادقی فسایی

18.

نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 151-170
علی غلامی

19.

نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوۀ محاسبة فاضل دیۀ قاتلان قصاص‌شده در قتل عمد

دوره 12، شماره 3، مهر 1395، صفحه 447-459
امیرحمزه سالارزایی

20.

نگاهی به پدیده همسر کشی در استان فارس

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر محمد آشوری؛ دکتر شهلا معظمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب