1.

آسیب شناسی دولت الکترونیک: تحول غیر دموکراتیک در سیاست گذاری عمومی

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر کیومرث اشتریان

2.

باز خوانی نظریه جوامع منشوری ریگز و مساله یابی سیاست گذاری عمومی در ایران

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

3.

بررسی فرآیند شکل گیری و قرار گیری مشکل در عرصه عمومی و دستور کار سیاستگذار

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر مجید وحید

4.

بررسی فرایند شکل گیری و قرار گیری مشکل درعرصه عمومی و دستور کار سیاستگذار

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر مجید وحید

5.

بررسی مبانی و برخی مدل های تغییر و اصلاحات در سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده امریکا

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

6.

در آمدی بر سیاستگذاری عمومی

دوره 52، شماره 0، تیر 1380
دکتر مجید وحید

7.

سیاست های اشتغال دولت فرانسه در دهه های 1980 و 1990 منطق و جهت های اساسی

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر مجید وحید

8.

گردش در سیاست گذاری خارجی بر اساس منافع ملی بررسی سیاست های اروپایی ژنرال دوگل

دوره 61، شماره 0، آذر 1382
دکتر مجید وحید

9.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 353-371
مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون

10.

نگاهی به مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران درقالب جامعه شناسی سازمان ها و با بهره گیری از مفهوم مرجعیت

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر مجید وحید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب