1.

-

دوره 5، شماره 0، آبان 1383
Amini, F؛ Ehsanpour, A.A

2.

Determination of the Best Culture Medium and Plant Growth Regulators for Micropropagation of Neem Tree (Azadirachta indica A.Juss)

دوره 9، شماره 2، تیر 2022، صفحه 237-245
Aminu Mallam Bello؛ Kazem Kamali Aliabad؛ Afagh Tabandeh Saravi؛ Hamid Sodaei Zade

3.

Growth of Lily Bulblets In Vitro, a Review

دوره 5، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 133-143
Naser Askari؛ Richard G.F. Visser؛ Geert-Jan De Klerk

4.

In vitro Scolicidal Effect of Ginger (Zingiber officinale Roscoe) Ethanolic Extract Against Protoscolices of Hydatid Cyst

دوره 13، شماره 1، فروردین 2019، صفحه 87-99
Elham Houshmand؛ Hanieh Sadat Kamalifar؛ Hossein Elmi

5.

The Effects of Cytopathic and Non-cytopathic Biotypes of Bovine Viral Diarrhea Virus on Sperm Vitality and Viability of Holstein Dairy Bulls in Vitro

دوره 15، شماره 2، تیر 2021، صفحه 197-206
Mehran Dabiri؛ Massoud Talebkhan Garoussi؛ Jalil Mehrzad؛ Parviz Tajik؛ َAbbas Barin

6.

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان شاخه‌زایی گیاه سرو چهارهزارسالۀ ابرکوه

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 137-147
میترا قائدی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد

7.

اثر مکمل سازی محیط کشت با اسید فولیک بر بلوغ برون تنی تخمک های گاو

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 393-400
حجت باغ شاهی؛ سعید زین الدینی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید اسماعیل خانیان

8.

اثر هورمون‌های استروئیدی در القای فرایند رسیدگی نهایی در تخمک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در شرایط In vitro

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 631-634
باقر مجازی امیری؛ فاطمه فداکار ماسوله؛ اسفندیار نجفی

9.

القاء جنین سوماتیک از کوتیلدون گیاه بلوط (Quercus castaneifolia)

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1385
A.A. Ehsanpour؛ S. Zahedi؛ علی اکبر احسانپور؛ شیرین زاهدی

10.

القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-47
ژیلا مهر ثمرین؛ مریم نوروزی؛ مصطفی عرب؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ سینا خلیلی

11.

بررسی اثر TDZ و BAP بر میزان باززایی مستقیم ریزنمونه گره گل مکزیکی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 459-473
بهمن حسینی؛ لیلا محرمی

12.

بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود

دوره 5، شماره 2، مهر 1382، صفحه 51-58
فرشته مشیرى؛ عبدالرضا باقرى؛ سعید رضا وصال

13.

بررسی اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید در ریزازدیادی گل ژربرا (Gerbera jamesonii Bol. Ex Adlam) رقم بایودر

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 631-640
سیده سوما ابراهیمی؛ علیرضا بابائی؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد جیرانی

14.

بررسی برخی عامل‌های مؤثر در موفقیت ریزپیوندی در شرایط درون شیشه‌ای شماری از رقم‌های ایرانی پسته (Pistacia vera L.)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 219-228
نرگس مجتهدی

15.

تعیین ارزش تغذیه‌ای و پارامترهای هضمی مواد خوراکی نشاسته‌ای به روش‎های درون-تنی و برون‌تنی

دوره 41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 265-274
منصور نادری؛ رسول پیرمحمدی؛ اکبر تقی زاده

16.

تلاقی بین گونه‌ای و بررسی نجات جنین و قابلیت باززایی در تعدادی از گونه‌های پنبه

1-37، شماره 2، فروردین 1385
عمران عالیشاه؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ منصور امیدی؛ محمود مصباح

17.

تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای

2-38، شماره 2، آذر 1387
محمود اثنی عشری؛ امید کرمی؛ عقیل محمودی پور

18.

مطالعه جوانه زنی دانه های گرده سه رقم زیتون(Olea europaea L. ) در محیط کشت درون شیشه ای (In vitro ) و شرایط درون بدنی (In vitro )

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381
فریدون عجم گرد؛ علیرضا طلائیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب