1.

اثر دما و رطوبت در جوانه زنی آسکوسپور و کنیدیوم Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی مو

دوره 37، شماره 3، بهار 1385
محمد حاجیان شهری؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ سید محمود اخوت؛ عباس صفرنژاد

2.

اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه‌زنی و بیماری‌زایی آسکوسپورهای Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
محمد حاجیان شهری؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ سید محمود اخوت؛ عباس صفرنژاد

3.

تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
محمود اخوت؛ داراب یزدانی

4.

تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک سطحی در جو

دوره 33، شماره 2، بهار 1381
محمدرضا نقوی؛ محمدرضا قنادها

5.

شناسائی نژادهای فیزیولوژیک قارچ Blumeria graminis f.sp.tritici در سیستان و بررسی مقاومت ارقامی از گندم به بیماری سفیدک سطحی

دوره 34، شماره 2، بهار 1382
محمد سالاری؛ سیدمحمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سیدجواد زاد5؛ مجتبی محمدی

6.

فعالیت آنزیم پراکسید از در واکنش های مقاومت و حساسیت گیاهچه های جو در برابر Erysiphe graminis f.sp.horedi عامل بیماری سفیدک سطحی

دوره 31، شماره 2، بهار 1379
مهران پاتپور؛ مجتبی محمدی؛ محمد ترابی؛ عباس شریفی تهرانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.