1.

ارزیابی عملکرد مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین در برآورد حداکثر عمق آبشستگی اطراف دماغه آبشکن نوع باندال لایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403
یوسف صادقی؛ مهدی دریائی؛ فرشاد احمدی؛ سیدمحمود کاشفی پور

2.

بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پرش هیدرولیکی در صفحه مشبک

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1039-1051
رسول دانشفراز؛ جعفر چابک پور؛ هادی نظافت

3.

بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای

دوره 38، شماره 2، تیر 1383
جواد نجفی؛ مسعود قدسیان

4.

بررسی آزمایشگاهی اثر غیر یکنواختی مصالح بر ابعاد حفرة آبشستگی پایین‌دست جت‌های ریزشی آزاد

دوره 44، شماره 2، تیر 1389
مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ حمیدرضا رنجبر

5.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر توام طوق و صفحات مستغرق بر میزان کاهش عمق آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه‌ای شکل

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 411-424
ابراهیم نوحانی؛ سامان ابراهیمی

6.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آستانه بر عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون پایه پل

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 523-538
محسن سلیمانی بابرصاد؛ عباس صفائی؛ روزبه آقامجیدی

7.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر برداشت مصالح در آبشستگی اطراف گروه پایه‌های مسلح شده

دوره 50، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1363-1380
مهدی ماجدی اصل؛ رسول دانشفراز؛ سعیده ولی زاده

8.

بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکن باز و بسته بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر فرسایش‌پذیر

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2555-2569
مجید فضلی؛ سحر انصاری؛ زینب بادپا؛ صدیقه پزین

9.

پدیدة واگرائی فیزیکی در خاکهای غیر چسبنده و معیارهای ارزیابی آن

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
حسن رحیمی؛ حسین داورزنی؛ نادر عباسی

10.

تأثیر ارتفاع و شیب تاج ‌سرریز‌های مستغرق بر الگوی فرسایش و رسوب در قوس 90 درجه تند

دوره 52، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 621-633
محسن صالح زاده؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ استفان لانزونی

11.

تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوق نیم‌دایره‌ای بر میزان عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون تکیه‌گاه پل

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 77-91
حامد شهسواری؛ سبحان مرادی؛ سعید رضا خداشناس

12.

تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
صلاح کوچک زاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین شیخ شمایل

13.

شبیه‌سازی عمق آبشستگی در اطراف پایه‌های پل جفت و سه‌تایی با استفاده از روش دست بندی گروهی داده‌ها

دوره 52، شماره 7، مهر 1400، صفحه 1795-1805
احسان مرادی؛ سعید شعبانلو؛ بهروز یعقوبی

14.

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه‌ی گرد

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 301-310
علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی؛ هادی ارونقی؛ سید حسین حسینی

15.

مطالعه پایداری لایه حفاظتی سنگچین در پائین‌دست حوضچه آرامش بر اساس تحلیل قابلیت اطمینان

دوره 52، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1163-1177
مجتبی کریمایی طبرستانی

16.

مطالعه عددی تأثیر فاصله و نحوه قرارگیری پایه‌های مجاور بر الگوی جریان و فرسایش بستر ماسه‌ای پیرامون پایه‌های پل

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1737-1753
یوسف حسن زاده؛ نازیلا کاردان؛ علی تمیزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب