1.

اثر سطوح مختلف سلنات و سلنیت سدیم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیکی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 269-284
حلیمه جعفری؛ محمد مقدم

2.

اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 53-67
فروغ صیدپور؛ محمد سیاری؛ فردین قنبری

3.

ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هفت رقم تجاری انگور به تنش سرما طی فصل ‏رشد

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 213-224
صمد مرادی حیدرآباد؛ احمد ارشادی

4.

ارزیابی تنظیم محتوی دی‌آمین کاداوارین به‌عنوان شاخص تحمل تنش سرما در نخود زراعی

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 149-161
سعید امینی؛ رضا معالی امیری؛ حسن زینالی خانقاه

5.

بررسی وبهینه سازی حذف آلاینده کشاورزی پارکوات(گراماکسون) با استفاده از نانوفتوکاتالیست بهبود یافتهTiO2/La,S

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-64
سید محمد اسماعیل ذاکری؛ مرتضی اصغری؛ منوچهر وثوقی؛ قدرت اله صباحی

6.

بررسی ویژگی‌های جوهرزدایی کاغذ روزنامه باطله

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
امیر زیادزاده؛ احمد جهان‌لتیباری؛ مهدی فائزی‌پور؛ افشین پیرجانی

7.

تأثیر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارنده (گلوتاتیون و ATP) و عوامل مخرب (سیتوکرم-C و مالون ‌دی‌آلدئید) در بافت ریۀ رت‌های مسموم‌شده با پراکسید هیدروژن

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 65-79
نازآفرین محمد؛ حسن متین همایی؛ سید علی حسینی

8.

تأثیر تیمارهای اسید جیبرلیک، دمای جوانه‌زنی و سرمادهی بر شکست خواب بذر و جوانه‌زنی بذر آوندول (Smyrnium cordifolium)

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 199-212
مرضیه موسوی ناصرآباد؛ علی مرادی؛ اسد معصومی اصل؛ حمیدرضا بلوچی

9.

تأثیر نسبت پراکسید هیدروژن و هیدروکسید سدیم در جوهرزدایی مخلوط کاغذهای بازیافتی

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 157-168
اقدس صادقی؛ ربیع بهروز

10.

نقش گیر اندازهای الکترون در رنگزدایی فتوکاتالیستی آبی مستقیم 71 با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر بستر سیمانی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-17
راضیه عسگری؛ بیتا آیتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب