1.

ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: ناحیۀ میانی استان همدان)

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 493-505
مجید شمس؛ امیر رحمانی؛ عبدالله مسلسل

2.

اندازه¬گیری و مقایسة¬ درجة¬ توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی در سال¬های 1380 و 1388

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 235-244
غفور سلیمی؛ مسعود منصوری

3.

بررسی سطح توسعة اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیة دشت یزد- اردکان

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 593-602
احمد فتاحی

4.

تحلیل فضایی محرومیت‌های توسعه‌یافتگی (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های استان گیلان)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-68
واراز مرادی مسیحی؛ مانی طالبی

5.

تحلیلی تطبیقی از ارتباط سرمایه دینی و مشارکت مذهبی در ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 479-494
محمدرضا طالبان

6.

توسعه یافتگی و شاخص های فقر انسانی و جنسیتی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1387
فضیله خانی؛ مریم(آزاده) مردانی

7.

زن و توسعه: وضعیت زنانِ ایران در دوره قاجار، پهلوی اول و دوم

دوره 29، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 49-78
ملیحه شیانی؛ حنان زارع

8.

سنجش توزیع فضایی مکان‌های ورزشی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 319-327
عبدالحمید شمسی؛ محمد سلطان حسینی؛ زهرا نوری

9.

سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان نی‌ریز با روش تاکسونومی عددی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 69-80
حسین خادمی؛ فاطمه زارع پور

10.

مهاجرت گزینشی در ایران: الگوها و تفاوت ها

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 139-153
رسول صادقی؛ محجوبه امانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب