1.

ارزیابی و مقایسۀ آمادگی روانی شمشیربازان مرد تیم ملی ایران با شمشیربازان مرد نخبة جهان

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 5-19
علی یعقوبیان؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان

2.

بررسی سینماتیک حرکت حمله در شمشیربازی با استفاده از روش استریوفتوگرامتری

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387
مجید قلی پور؛ آرزو تبریزی؛ فرزام فرهمند

3.

بررسی ویژگی‌های آنتروپومتریک و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی مردان نخبۀ اپه، فلوره و سابر تیم ملی شمشیربازی ایران

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 381-392
زینب پورسردار؛ محمد رضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی

4.

تأثیر تمرینات ذهن‌آگاهی و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر اضطراب از آسیب و عملکرد ورزشی شمشیربازان نخبه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 247-263
الهه سیف الدینی زرندی؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ یوسف مقدس تبریزی؛ مهدیه آکوچکیان

5.

ظهور فراپایداری و وسعت نواحی فراپایدار در شمشیربازان با سطوح متفاوت مهارت حرکتی

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 405-422
بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی؛ مهدی آقاپور؛ الهام شیرزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب