1.

بررسی اقتصادی – زیست محیطی حذف SO2/SO3 از واحد اسید سولفوریک در صنعت پتروشیمی

دوره 35، شماره 51، آبان 1388
فریده عتابی؛ آبتین عطایی؛ شبنم شفیع زاده

2.

بررسی کارایی زیست محیطی پنبه‌کاران کشور

دوره 72، شماره 3، مهر 1398، صفحه 389-402
محمد نوروزیان؛ مرضیه اسفندیاری؛ سید مهدی حسینی؛ شجاع موسی پور

3.

پتانسیل جایگزینی باگاس به جای گاز طبیعی در کارخانه‌ی‌ شکر کشت و صنعت کارون و بررسی اقتصادی آن

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 11-21
ناهید حسنکی؛ یعقوب منصوری؛ عباس عساکره

4.

توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری:شهر فشرده و شهر گسترده

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
دکتر محمدرضا مثنوی

5.

مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 119-128
شبنم تقی پور؛ بیتا آیتی

6.

مطالعه تئوری وتجربی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی رودخانه زاینده رود پس از تصفیه خانه جنوب اصفهان

دوره 34، شماره 4، اسفند 1379
سید محمد قریشی؛ غضنفر احسانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب