1.

اثر محلول‌پاشی جیبرلین بر قدرت مقصد فیزیولوژیکی و انتقال مجدد ارقام گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 95-113
علی احمدی؛ رباب محمودی؛ مهری آسیابان

2.

بررسی تأثیر براسینواستروئید بر بهبود کیفیت روغن و عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 331-347
مهسا رفعتی آلاشتی؛ شهریار کاظمی؛ مژده سادات خیاط مقدم

3.

واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های مقاومت به تنش در ارقام گندم نان و دوروم به تنش خشکی پس از گلدهی

دوره 43، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 151-162
هدایت اله کریم زاده سورشجانی؛ یحیی امام؛ سعید موری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب