1.

ارتقاء تفکیک‌پذیری نتایج حاصل از برگردان دو‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 117-130
مجید جمیع؛ بهروز اسکوئی

2.

برآورد عمق و فاکتور شکل با استفاده از ضرایب همبستگی بین دو مرتبه متوالی کمترین مربعات آنومالی‌ (بی‌هنجاری)های باقی‌مانده

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 91-105
رضا آزادمردان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ نصراله کمالیان

3.

بهبود مدار دینامیکی تبدیل یافته ماهواره‌های ارتفاع کم به کمک مدار مبنای بهینه

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 221-232
محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مسعود عباس هادی

4.

بهینه‌سازی سامانه‌های تصویر لامبرت، مرکاتور و استریوگرافیک برای ناحیه جغرافیایی ایران با توجه به معیار ایری- کاورایسکی

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 69-84
بهزاد وثوقی؛ بهزاد ملکان؛ اصغر راست بود

5.

متراکم‌سازی داده‌های موقعیتی سامانه ماهواره GRACE با کمک تلفیق پارامترهای موقعیت، سرعت و شتاب از راه درون‌یابی ارمیت

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1
محمدعلی شریفی؛ زهره عرفانی جزی؛ علیرضا امیری سیمکوئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب