1.

ایمونوهیستوشیمی سلولهای کلراید آبشش ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) طی سازش با شوریهای مختلف محیطی

دوره 71، شماره 2، تیر 1395، صفحه 127-133
هاجر پاپی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ رحیم عبدی

2.

سازگاری‌های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)‌ تحت شرایط اسمزی مختلف

دوره 67، شماره 2، تیر 1391، صفحه 165-174
عبدالعلی موحدی نیا؛ احمد سواری؛ امیرپرویز سلاطی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب