1.

تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 123-136
علی ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ محمد رضا کردی؛ جمال فاضل کلخوران

2.

تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عملکرد هماهنگی دودستی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-13
محمد باقر عالی؛ مهدی شهبازی؛ محمد صحبتیها

3.

مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 43-55
علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب