1.

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 141-162
منوچهر انصاری؛ شیدا اشرفی؛ هدی جبلی

2.

تحلیل نمادین رنگ در دیوان فدوی طوقان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 215-226
عزت ملاابراهیمی؛ آزاده آزادی

3.

طراحی مدل کسب و کار با رویکرد لارج

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 221-239
ابوالفضل صادقی؛ سعید صفری؛ رضا عباسی

4.

مقایسه روش‌های برداشت سبز و سوخته نیشکر و بررسی اثرات زیست محیطی آتش زدن مزارع در برداشت سوخته نیشکر در استان خوزستان

دوره 73، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 383-396
نسیم منجزی

5.

نشریه فناوری های سبز- شماره 1 - تابستان 1400 موضوع : پایداری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-62
متین سلیمی؛ محمد باغانی؛ آوا جهان بیگلری؛ رضا عباسی؛ نغمه خدابنده لو؛ محمدرضا یوسف زاده؛ کسری دارابی؛ مهدیه سیاحت معین؛ عیسی ولی اصیل؛ فرزانه کورانی

6.

نشریه فناوری های سبز - شماره چهارم - تابستان 1401

دوره 4، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-48

7.

نشریه فناوری های سبز - شماره سوم - زمستان 1400

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 1-91
متین سلیمی ایرموسی؛ رضا عباسی؛ محمد باغانی؛ پگاه آقاسی خانی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ آوا جهان بیگلری؛ نفیسه خوش نویسان؛ امیرحسین گرگی؛ نسترن رحیمی؛ ثنا خسروی؛ امید شریعتی؛ عیسی ولی اصیل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب