1.

انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 493-514
محمد جواد فتحی

2.

بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا)

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 405-422
امین سلیمان کلوانق؛ علی مظهر قراملکی؛ احمد مرتاضی

3.

نقد و تحلیل فقهی بر تلغیظ دیه در ماه های حرام

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 93-112
علیرضا صابریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب