1.

اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 205-217
حسین نظری ناسی؛ رضا امیرنیا؛ محمد رضا زردشتی

2.

اثر طول روز و اسید‌جیبرلیک بر برخی شاخص‌های مورفولوژی و بیوشیمیایی گل داوودی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 979-993
نسیم زرین؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ زهرا کریمیان

3.

بررسی اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی یونجه

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10
زهره دیانت مهارلویی؛ کاظم پوستینی

4.

بررسی اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم کلزا (Brassica napus L.) تحت شرایط تنش سرما

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 723-734
حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه زرین کمر؛ آریا دولت آبادیان؛ مهدی پناهی؛ کمال سادات اسیلان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.