1.

أسلوب الدیکوباج فی قصیدة "قیرون.. مکان فی الذاکرة" لممدوح عدوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398
زینب دریانورد؛ محمدجواد پورعابد؛ رسول بلاوی

2.

التدبیج فی شعر حیدر محمود

دوره 16، شماره 3، زمستان 2020، صفحه 413-437
علی قهرمانی؛ رمضان رضائی

3.

الحمولات الرمزیة فی شعر محمد الفیتوری؛ مقاربة تحلیلیة فی شعره المقاوم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 240-262
محمدحسن امرائی

4.

الرؤیة الأنثویة فی الخطاب الشعری؛ دراسة مقارنة بین فدوى طوقان وفروغ فرخزاد

دوره 9، شماره 4، بهار 2014، صفحه 5-29
محمود حیدری

5.

المبنى الإزدواجی فی شعر بدر شاکر السیاب

دوره 7، شماره 12، تابستان 2011، صفحه 79-103
معصومة نعمتی قزوینی؛ کبرى روشنفکر؛ شهریار نیازی؛ خلیل پروینی

6.

المسیح و الرموز المسیحیة فی شعر یوسف الخال

دوره 10، شماره 1، تابستان 2014، صفحه 61-90
کبری روشنفکر؛ مجید محمدی بایزیدی

7.

الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسى للأطفال دراسة سیمیائیة ثقافیة

دوره 15، شماره 4، بهار 2020، صفحه 565-589
زهرا فرید؛ فاطمه اکبری زاده

8.

أنماط القناع فی شعر عزّالدّین المناصرة

دوره 12، شماره 1، تابستان 2016، صفحه 71-89
معصومه بخشعلی زاده؛ رقیه رستم پور ملکی

9.

تجلیات الرمز الصوفی فی شعر فاروق شویخ، دیوان قنادیل لحنینٍ داکن أنموذجا

دوره 16، شماره 3، زمستان 2020، صفحه 367-385
هدیة قاسمی فرد؛ خداداد بحری

10.

دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 69-91
حسین الیاسی؛ زینب قاسمی اصل؛ حبیب کشاورز

11.

دراسة مضامین "الإیمان" فی شعر إیلیا أبی ماضی

دوره 14، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 355-377
سید فضل الله میرقادری؛ محمد علی سلمانی مروست؛ کریم کشاورزی

12.

دلالات توظیف الأساطیر فی شعر فدوى طوقان شاعرة فلسطین

دوره 13، شماره 4، بهار 2018، صفحه 547-564
موسی عربی؛ سجاد عربی؛ حمیدرضا غلامی

13.

دلالة الألوان فی شعر فوزی سعد عیسى

دوره 15، شماره 3، زمستان 2019، صفحه 403-424
رمضان رضائی؛ علی قهرمانی

14.

ربُّ السیف والقلم فـی میزان النقـد

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 133-149
سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی

15.

فکرة الموت وألوانه فی شعر سمیح القاسم

دوره 10، شماره 4، بهار 2015، صفحه 565-585
حامد صدقی؛ رسول زارع

16.

ملامح الاغتراب فی شعر أحمد الصافی النجفی

دوره 10، شماره 4، بهار 2015، صفحه 533-563
سیدعدنان اشکوریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.