1.

آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 451-465
امیرحسین براتی؛ فرشید طهماسبی؛ کریم بیگلر

2.

رابطه‌ ویژگی های شخصیتی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی: مدل پنج عاملی

دوره 9، شماره 2، تیر 1397، صفحه 31-44
زهره رافضی؛ ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺠﺎعی

3.

سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی: ملاک هایی برای تعیین سازگاری و ناسازگاری انواع کمال گرایی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 15-37

4.

شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 165-181
محمد صادق افروزه؛ مهرداد محرم زاده؛ میر محمد کاشف؛ محسن افروزه

5.

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی باستانی‌کاران با رشته‌های ورزشی کشتی، تکواندو وکبدی

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
غلامرضا شعبانی بهار؛ علی یلفانی؛ ارسلان اشکان

6.

واکاوی رفتارهای سیاسی طغرل بیک سلجوقی براساس نظریه نخبه‌گرایی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 121-136
محمد لعل علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب