1.

بررسی دیدگاه تدئوس متز در باب خدا و معنای زندگی و نقد آن از دیدگاه علّامه طباطبایی (ره)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 63-91
زینب کریمی قدوسی؛ امیرعباس علیزمانی

2.

تأثیر گناه بر غایت و کارکرد عقل در اندیشۀ غزالی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 161-181
زهرا (میترا) پورسینا

3.

معنا، غایت و ارزش (بررسی آراء گرت تامسُن در باب معنای زندگی)

دوره 42، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 31-55
غزاله حجتی؛ امیر عباس علیزمانی

4.

نظریه غایت به مثابه قرینه ای بر خودگروی روان شناختی در فلسفه صدرایی

دوره 50، شماره 2، آبان 1396، صفحه 225-243
عبداله صلواتی

5.

نقدهای اسپینوزا بر انسان‌وار انگاریِ خدا

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 73-89
حمید طالب زاده؛ حسین صابری ورزنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب