1.

بررسی دیدگاه تدئوس متز در باب خدا و معنای زندگی و نقد آن از دیدگاه علّامه طباطبایی (ره)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 63-91
زینب کریمی قدوسی؛ امیرعباس علیزمانی

2.

تقریری نو از مسئله شرّ براساس نظریّه ادراکات اعتباری علّامه طباطبایی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 137-157
سید مرتضی حسینی؛ حسین هوشنگی

3.

مفهوم و مصداق «عالم ذرّ» از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی و علّامه طباطبایی

دوره 45، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 57-85
علی محمد ساجدی؛ مریم سلیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب