1.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط (قلمرو مطالعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد)

دوره 9، شماره 23، مرداد 1390، صفحه 51-70
حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه شاکری

2.

بررسی موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشاورزی در استان زنجان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 67-79
روح اله رضائی؛ لیلا صفا

3.

تدوین الگوی توسعه شبکه‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط: ارائه نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 1030-1049
سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه

4.

شناسایی ابعاد رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی پوشاک با مالکیت کارآفرینان زن

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 75-93
کامبیر طالبی؛ طیبه عبدلی محمدآبادی

5.

مطالعۀ نحوۀ اثرگذاری متغیرهای اجتماعی و فرهنگی بر مدیریت ریسک در صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: خوشۀ صنعتی کفش تهران)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 159-182
مصطفی ازکیا؛ حسین میرزایی؛ حامد اکبری

6.

مقایسۀ دیدگاه کارشناسان تعاون و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی در خصوص توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی در قالب تعاونی

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 459-473
مهتاب ناصح؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

7.

موانع توسعه‌ی بنگاه‌های‌کوچک و متوسط‌کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعه موردی: صنایع تکمیلی خرما)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 165-184
عرفان علی‌میرزایی؛ علی اسدی؛ مریم طهماسبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب