1.

بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae روی نهال‌های برخی از ارقام زیتون

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 125-135
آیت الله سعیدی زاده؛ فهیمه نیاستی

2.

تحلیل ابعاد هم‌افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون‌های ورزشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 277-292
محمدرضا خجسته؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد

3.

تحلیل نقش هم‌افزایی میان‌نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مطالعة موردی: منطقۀ ۸ شهرداری شیراز)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 241-261
پگاه ایزدی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ جعفر قادری

4.

هم‌افزایی نهادی و سرمایة اجتماعی؛ نقش هم‌افزایی نهادی در مدیریت منطقة کلان‌شهری تهران

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 245-261
مهدی علیان؛ سید محمد رحیم مرتضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب